Tin tức

Chương trình đào tạo “Đấu thầu nâng cao” tại Tổng Công ty Công Nghiệp Công Nghệ Cao Viettel

DVL Group

Tháng Mười 26

Ngày 25/10/2019, Tại văn phòng Tổng Công ty Công Nghiệp Công Nghệ Cao Viettel, Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý DVL Edu đã tổ chức chương trình đào tạo “Đấu thầu nâng cao” cho cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị thuộc các công ty con, đơn vị trực thuộc của Tập đoàn. 

Chương trình diễn ra trong 02 ngày 25 và 29/10/2019, Các học viên sẽ được cập nhật các kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ đấu thầu nâng cao theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Ngày 26/6/2014 Chính phủ ban hành Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu năm 2013

(Giảng viên Ths. Nguyễn Hồng Chung – Chuyên gia đấu thầu cao cấp/Cố vấn cao cấp Bộ kế hoạch và đầu tư/Chủ tịch HĐQT của DVL Group)

Giảng viên tham gia thuyết giảng khóa học là Ths. Nguyễn Hồng Chung – Chuyên gia đấu thầu cao cấp/Cố vấn cao cấp Bộ kế hoạch và đầu tư/Chủ tịch HĐQT của DVL Group. Giảng viên là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong hoạt động tư vấn và giảng dạy về đấu thầu trong hơn 10 năm qua.

Trước khi chính thức tham gia thuyết giảng, Ông Nguyễn Hồng Chung gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tổng Công ty Công Nghiệp Công Nghệ Cao Viettel đã tin tưởng và giao phó chương trình đào tạo cho DVL Edu thực hiện. Đồng thời, Ông Chung tin tưởng thông qua khóa học, các học viên sẽ nắm bắt đầy đủ các kiến thức – kỹ năng và cập nhật kiến thức mua sắm, những thông tin sửa đổi, bổ sung về nghiệp vụ đấu thầu qua đó hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao


(Hình ảnh khóa học Đấu thầu nâng cao)

Kết thúc 2 buổi trong chương trình đào tạo, các học viên đạt yêu cầu sẽ được Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý DVL Edu cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo quy định.

#viettel #dvlgroup #dvledu #dvlbid #dauthaunangcao 

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.