Tin tức

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân đến thăm và làm việc tại Công ty CP Đầu tư DVL Ventures

DVL Group

Tháng Mười Một 23

Trong khuôn khổ Đại Hội Doanh nhân Thanh Hoá tại Hà Nội từ ngày 10-11/9/2022, Đoàn doanh nhân HIệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh

Hoá do Ông Cao Tiến Đoan- Chủ tịch Hiệp hội làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty CP Đầu tư DVL Ventures.

Tại buổi làm việc Đoàn đã được luật sư Nguyễn Hồng Chung – Chủ tịch HĐQT Công ty DVL Ventures. Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Thanh

Hoá tại Hà Nội, giới thiệu về DVL Ventures :

DVL Ventures tập hợp các Công ty thành viên, công ty liên kết tạo thành hệ sinh thái cung ứng chuỗi dịch vụ tư vấn, đào tạo và đầu tư bao

gồm:

  • Tư vấn đầu tư, đấu thầu, đấu giá, quản lý dự án;
  • Tư vấn pháp luật;
  • Tư vấn xây dựng;
  • Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất; lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP; xúc tiến đầu tư; đầu tư phát triển các dự án hạ tầng KCN; dự án đầu tư có sử dụng đất…;

Với thế mạnh của mình DVL đề xuất hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư vào tỉnh

Thanh Hoá và tổ chức các hội thảo chuyên đề về đào tạo, thủ tục về lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất…

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá Ông Cao Tiến Đoan chủ tịch Hiệp hội đã đánh giá cả quá

trình hình thành và phát triển của DVL nói chung và doanh nhân, luật sư Nguyễn Hồng Chung nói riêng, đồng thời mong muốn sẽ được hợp

tác cùng vời Hội Doanh Nhân Thanh Hóa Tại Hà Nội cũng như Công ty DVL Ventures trong thời gian tới. Cũng trong buổi làm việc tại Công

ty DVL Ventures đoàn đã trao tặng “ Linh khí xứ Thanh” Trống đồng đông sơn.

industrialvietnam.net

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.