Tư vấn Quản lý và ISO

Chứng nhận ISO

DVL Group

Tháng Năm 13

Dịch vụ đánh giá cấp GIẤY CHỨNG NHẬN ISO – chứng nhận hệ thống quản lý tại DVL VENTURES gồm các dịch vụ sau :

ISO 9001 : 2015 : Dịch vụ cấp Chứng nhận ISO 9001 : 2015 – Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, ISO 9001 đưa ra các yêu cầu cơ bản được sử dụng như khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng để đạt được các mục tiêu mong muốn.

ISO 14001 : 2015 Hệ thống quản lý môi trường được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình tới môi trường.

ISO 27001 : 2013 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống an toàn thông tin do Tố chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO phát triển và ban hành. ISO 27001 : 2013 được công nhận phổ biến trên thế giới và là phiên bản mới nhất chính thức thay thế phiên bản ISO 27001 : 2005 ( đã hết hạn).

 

ISO 45001 : 2018 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp các tiêu chí và khuôn khổ nhằm cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc đồng thời cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh hơn.

ISO 45001 được ban hành chính thức vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 và ISO 45001 : 2018 là phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn này.

 

ISO 50001 : 2018 dựa trên cải tiến liên tục – một mô hình hệ thống quản lý được tìm thấy trong các tiêu chuẩn nổi tiếng khác, bao gồm ISO 9001 và ISO 14001. Mô hình này giúp tổ chức dễ dàng tích hợp quản lý năng lượng vào tất cả các nỗ lực mà tổ chức thực hiện để cải thiện chất lượng của mình quản lý và quản lý môi trường.

ISO 22000 : 2018 là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – ISO 22000 được coi là một quyết định chiến lược và đúng đắn đối với một tổ chức nhằm cải tiến toàn bộ kết quả thực hiện của tổ chức về an toàn thực phẩm như giải quyết được các rủi ro liên quan trong quá trình sản xuất, chứng minh sản phẩm được sản xuất theo quy trình đạt tiêu chuẩn quốc tế …

 

Các bài khác

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.