DVL Group

Quá trình phát triển DVL Group

DVL Group

Tháng Tư 24

DVL VENTURES  là tập hợp các Công ty thành viên, công ty liên kết tạo thành hệ sinh thái, DVL GROUP được thành lập năm 2004 theo Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0101541580 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 10/09/2004.

Gần 20 năm hoạt động, DVL GROUP đã trở thành địa chỉ tin cậy uy tín cho các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức quốc tế, các Doanh nghiệp và cộng đồng. Với việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng góp phần đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển bền vững của tổ chức và mang lại giá trị cho cộng đồng.
Đến nay,  DVL GROUP đã hợp tác với 100 ++ chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, 56 nhân sự chuyên môn, 03 văn phòng đại diện và hình thành hệ sinh thái gồm các đơn vị trực thuộc và các Công ty liên kết: DVL EDU, DVL BID, DVL AUCTION,  DVL LAWFIRM, DVL ISO DVL IPC, DVL SOUTH, DVL TECH, DVL NETBID, DVL E & C,  DVL MEDIA.

 

 

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.