Tin tức

Chương trình đào tạo “Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” – Tháng 11/2019

DVL Group

Tháng Mười Một 29

Khóa học đấu thầu qua mạng là hình thức ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí về mặt hành chính cho Chính phủ từ việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đấu thầu qua mạng sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí cho cả chủ đầu tư và nhà thầu, nâng cao hiệu suất công việc, hiệu quả của công tác đấu thầu.

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLTT-BKH-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý DVL Edu thường xuyên tổ chức chương trình đào tạo “Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” cho các học viên có nhu cầu bồi dưỡng và nâng cao kiến thức. Thông qua các 03 chuyên đề các học viên sẽ có cách nhìn tổng quát nhất về đấu thầu qua mạng:

Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng

  • Giới thiệu trang chủ Hệ thống Đấu thầu qua mạng
  • Chức năng của bên mời thầu
  • Công nghệ bảo mật
  • Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng bên mời thầu; Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu

  • Đăng ký người dùng đối với bên mời thầu
  • Đăng tải thông báo mời thầu
  • Cho phép đăng tải hồ sơ mời thầu

Chuyên đề 3: Quy trình

  • Quy trình tải hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu của Nhà thầu
  • Mở thầu qua mạng của bên mời thầu
  • Tra cứu kết quả mời thầu dành cho Nhà thầu

Hệ thống đấu thầu qua mạng mang lại lợi ích rất lớn cho cấp chính quyền quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và nhà thầu, cung cấp một kênh minh bạch hóa các thông tin trong đấu thầu không chỉ của các đơn vị trong Nhà nước mà cả các tổ chức, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, giúp quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra công khai, minh bạch và công bằng dưới sự giám sát của cả cộng đồng và đạt được hiệu quả kinh tế nhờ tiết kiệm các chi phí so với tổ chức đấu thầu truyền thống. 

#dvledu #dvlgroup #dauthauquamang

 

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.