Chuyên gia

Luật Đấu Thầu sửa đổi 2023 có những điểm gì đáng chú ý?

DVL Group

Tháng Tám 8

Với tỷ lệ 93,12% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Ngày 23/06/2023 Luật Đấu thầu (sửa đổi) được Quốc hội thông qua bao gồm 10 Chương và 96 Điều. So với Luật Đấu thầu 2013, Luật Đấu thầu 2023 đã có những điểm mới được thay thế, bổ sung so với quy định […]

Xem thêm

DVL Auction – Thông báo công khai về việc tổ chức Đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Lào Cai

DVL Group

Tháng Tư 26

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DVL THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ LÀO CAI 1. Thông tin về tài sản đấu giá: a) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất diện tích 90 m² theo Giấy chứng nhận […]

Xem thêm

Dự án Khu dân cư Vùng 1, Tổ dân phố Hải Tân, Phường Phổ Quang, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

DVL Group

Tháng Tư 13

Công ty Đấu giá hợp danh DVL thuộc hệ sinh thái DVL Ventures được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ lựa chọn là đơn vị tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: […]

Xem thêm

Nguyễn Việt Phương

DVL Group

Tháng Ba 15

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với hơn 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC; Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Cử nhân […]

Xem thêm

Phạm Linh Trang

DVL Group

Tháng Ba 11

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với hơn 2 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC; Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Cử nhân […]

Xem thêm

Ngô Thị Hoà

DVL Group

Tháng Ba 9

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với trên 6 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC; Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Cử nhân […]

Xem thêm

Đỗ Thị Hạnh

DVL Group

Tháng Ba 9

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với trên 4 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC; Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Cử nhân […]

Xem thêm

Nguyễn Thị Phương

DVL Group

Tháng Ba 30

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với hơn 8 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC; Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Cử nhân […]

Xem thêm

Nguyễn Thị Chuyện

DVL Group

Tháng Ba 30

Chuyên gia pháp lý dự án đầu tư xây dựng với hơn 6 năm kinh nghiệm, thực hiện Lập HSDT các gói thầu về LCNT, LCNĐT; chuyên gia tư vấn trình tự tổ chức đầu thầu LCNT, tư vấn lập KHLCNT, HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX, thẩm định KHLCNT, HSMT/HSĐX, thẩm định kết quả LCNT trong […]

Xem thêm

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

DVL Group

Tháng Ba 30

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với trên 6 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC; Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Kỹ sư […]

Xem thêm

© 2019 DVL Group all rights reserved.