Đấu giá

DVL Auction – Thông báo công khai về việc tổ chức Đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Lào Cai

DVL Group

Tháng Tư 26

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DVL THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ LÀO CAI 1. Thông tin về tài sản đấu giá: a) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất diện tích 90 m² theo Giấy chứng nhận […]

Xem thêm

Dự án Khu dân cư Vùng 1, Tổ dân phố Hải Tân, Phường Phổ Quang, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

DVL Group

Tháng Tư 13

Công ty Đấu giá hợp danh DVL thuộc hệ sinh thái DVL Ventures được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ lựa chọn là đơn vị tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: […]

Xem thêm

Phạm Vũ Hiệp

DVL Group

Tháng Tư 24

– Chuyên gia tư vấn giải pháp về tái cấu trúc doanh nghiệp: Công nghệ – Kinh doanh – Quản trị..

Xem thêm

Đường Thị Vân Hiền

DVL Group

Tháng Tư 24

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với hơn 2 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu; Tư vấn lập KHLCNT, Lập HSMT/HSYC, Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC, Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Cử nhân Kinh tế […]

Xem thêm

© 2019 DVL Group all rights reserved.