Luật & Đấu thầu

Trần Thị Quý

DVL Group

Tháng Ba 30

Thạc sĩ Kinh tế Đầu tư, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2017) Cử nhân Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2011) Cử nhân Luật, Trường đại học Luật Hà Nội (2019) Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (2018) 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua sắm hàng […]

Xem thêm

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

DVL Group

Tháng Ba 30

Kỹ sư quản lý đô thị – Đại học Kiến trúc Hà Nội 5 năm kinh nghiệm Tư vấn thầu (lập HSMT+đánh giá HSDT)

Xem thêm

Ngô Thị Thu

DVL Group

Tháng Ba 30

Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình, Đại Học Kiến trúc Hà Nội (2018); Kỹ sư Quản lý xây dựng đô thị, Đại Học Kiến trúc Hà Nội (2015); Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; > 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn khảo sát, lập đồ án quy […]

Xem thêm

Hoàng Thị Phương Linh

DVL Group

Tháng Ba 30

Chuyên gia tư vấn đấu thầu, tư vấn Lựa chọn nhà đầu tư với trên 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trinh Lựa chọn Nhà thầu/Nhà đầu tư; Tư vấn lập KHLCNĐT/KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC Thẩm định kết quả LCNT

Xem thêm

Nguyễn Hồng Chung

DVL Group

Tháng Ba 28

Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Là thạc sĩ, chuyên gia với 20 năm kinh nghiệm: Tư vấn và giảng dạy chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư công, mua sắm công, đấu thầu, đấu giá, quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, PPP… tham gia các vụ anh […]

Xem thêm

Nguyễn Hồng Chuyên

DVL Group

Tháng Ba 28

Là chuyên gia với 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: tư vấn lựa chọn nhà thầu cho hàng trăm dự án, chủ đầu tư, bên mời thầu.Tư vấn trình tự tổ chức đấu thầu, tư vấn lập KHLCNĐT/KHLCNT, lập HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX, thẩm định KHLCNĐT/KHLCNT, thẩm định HSMT/HSYC, thẩm định kết quả […]

Xem thêm

Nguyễn Hồng Liễu

DVL Group

Tháng Tư 24

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với 8 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn trình tự tổ chức đấu thầu Tư vấn lập KHLCNĐT/KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX Thẩm định KHLCNĐT/KHLCNT Thẩm định HSMT/HSYC Thẩm định kết quả đấu thầu

Xem thêm

Phạm Thy Hùng

DVL Group

Tháng Tư 24

Chuyên gia giảng dạy về đấu thầu qua mạng cho các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu và đã trực tiếp triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng trên phạm vi toàn quốc, thực hiện Dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ.

Xem thêm

© 2019 DVL Group all rights reserved.