Quản lý & ISO

Phạm Vũ Hiệp

DVL Group

Tháng Tư 24

– Chuyên gia tư vấn giải pháp về tái cấu trúc doanh nghiệp: Công nghệ – Kinh doanh – Quản trị..

Xem thêm

Nguyễn Quang Bạn

DVL Group

Tháng Tư 24

Chuyên gia tư vấn quản lý với 6 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Xây dựng định biên Định mức lao động Hệ thống bản mô tả công việc Các quy định quản lý nội bộ Phân phối thu nhập

Xem thêm

Ngô Thị Hòa

DVL Group

Tháng Tư 24

6 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn xây dựng: tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, định biên, định mức lao động, quy chế phân phối thu nhập…

Xem thêm

© 2019 DVL Group all rights reserved.