Tin tức

Cuộc đấu giá Quyền sử dụng 63 lô đất để sử dụng vào mục đích đất ở tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung

DVL Group

Tháng Tư 25

Cuộc đấu giá Quyền sử dụng 63 lô đất để sử dụng vào mục đích đất ở tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung.

Ngày 22/04/2022, tại: Hội trường UBND xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Cuộc đấu giá Quyền sử dụng 63 lô đất để sử dụng vào mục đích đất ở tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung.

Với sự tham gia của gần 200 khách hàng, số lượng hồ sơ mà khách hàng đăng ký dự đấu giá hơn 900 hồ sơ. Công ty đấu giá hợp danh DVL đã có 1 cuộc đấu giá hơn cả tuyệt vời.

DVL AUCTION

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.