Tin tức

Cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 25 lô đất tại Khu X4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy

DVL Group

Tháng Tư 1

Cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 25 lô đất tại Khu X4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Ngày 30/10/2021 tại: Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch quận Cầu giấy – Số 26 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Công ty đấu giá hợp danh DVL đã tổ chức đấu giá thành công tài sản là Quyền sử dụng đất đối với 25 lô đất tại Khu X4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội của Quý Trung tâm.

Kết quả đấu giá cụ thể như sau:

– Tổng giá khởi điểm của khu đất đấu giá: 163.483.430.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng).
Tổng giá bán thành của khu đất đấu giá: 307.665.930.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).

– Tổng giá trị chênh lệch của khu đất đấu giá: 144.182.500.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tư tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

Giá bán chênh lệch từng lô đất như sau:

DVL AUCTION

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.