Tin tức

Danh sách các trường hợp vi phạm luật đất đai

DVL Group

Tháng Sáu 24

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8764/UBND-NN ngày 27/7/2017 về việc giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 6452/STNMT-TTr ngày 23/10/2019 về việc công bố công khai các dự ánvi phạm pháp luật đất đai. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng danh sách các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo phụ lục của công văn số 6452/STNMT-TT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

CÁC DỰ ÁN VI PHẠM ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT
(Từ 01/7/2014 đến 30/9/2019)

TT Tên dự án giao đất, thuê đất Chủ đầu tư Địa điểm QĐ giao đất, cho thuê đất Diện tích (m2) Nội dung vi phạm QĐ thu hồi đất của UBND tỉnh Cơ quan được giao quản lý, sử dụng
1 Xưởng gia công cơ khí, sữa chữa ô tô, xe điện Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong Bắc Sơn, Sầm Sơn 1941/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 9,484 Chậm tiến độ đầu tư 4107/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 Trung tâm Phát triển quỹ đất
2 Nhà máy lắp ráp máy phát điện, máy nổ, đồ điện gia dụng Công ty cổ phần Tập đoàn Sóng Thần KCN Bắc Sơn, Bỉm Sơn Số 3012/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 28,468 Chậm tiến độ đầu tư 631/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 Ban QLKKT Nghi sơn và các KCN
3 Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và trang trại tổng hợp Công ty CP sản xuất và thương mại Phú Lộc Hoa Lộc – Hậu Lộc 1765/QĐ-UBND ngày 25/5/2010 77,322 Chậm tiến độ đầu tư 915/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 UBND huyện Hậu Lộc
4 sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng Công ty TNHH 1 thành viên ô tô Vinaxuki Đại Lộc, Triệu Lộc – Hậu Lộc 2904/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 71,455 Chậm tiến độ đầu tư 2269/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 UBND xã Đại Lộc
5 Khu xử lý rác thải Công ty cổ phần Đầu tư  Xây dựng sản xuất Ánh Hồng Yên Lâm, Yên Định 3854/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 68,456 Không sử dụng đất liên tục 4918/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 Chấm dứt hiệu lực QĐ thuê đất, đất chưa GPMB
6 Cửa hàng kinh doanh vật tư, thiết bị điện Công ty cổ phần Thiện Xuân – Lam Sơn thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc 3870/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 0,240 Chậm tiến độ đầu tư 297/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 UBND thị trấn Ngọc Lặc
7 Xây dựng Bệnh viện Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thăng Long Nguyên Bình, Tĩnh Gia 1982/QĐ-UBND ngày 04/6/2010 40,429 Không sử dụng đất liên tục 3325/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 Ban QLKKT Nghi sơn và các KCN
8 Xây dựng nhà xưởng kinh doanh và sản xuất muối Công ty CP Muối Thanh Hóa (nay là Công ty Visaco Hải Châu, Tĩnh Gia 700/QĐ-UBND ngày 10/4/1998 55,174 Không sử dụng đất 395/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 UBND xã Hải Châu
9 Xây dựng công trình hỗn hợp Khu TTTMi, văn phòng và nhà ở (căn hộ chung cư) Công ty cổ phần Bitexco Đông Hương, TPTH Số 2546/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 31,265 Không sử dụng đất liên tục 696/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 Trung tâm Phát triển quỹ đất
10 Tổ hợp Văn phòng và Siêu thị Công ty CP Thương mại Cẩm Trướng Đông Hương, TPTH 3453/QĐ-UBND, ngày 5/10/2009 7,976 Chậm tiến độ đầu tư 467/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 Trung tâm Phát triển quỹ đất
11 Xây dựng vườn ươm Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa Số 241QĐ-UBND ngày 19/01/2011 30,578 Không sử dụng đất 4653/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 Trung tâm Phát triển quỹ đất
12 Chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà Thọ Bình, huyện Triệu Sơn Số 4042/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 3,114 Không sử dụng đất liên tục 238/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 UBND xã Thọ Bình
13 Xây dựng Nhà máy sản xuất Ferocrom Sông Đà Thanh Hóa Công ty cổ phần Khoáng sản Sông Đà Thanh Hóa Tân Ninh, huyện Triệu Sơn Số 3220/QĐ-UBND ngày 13/9/2010 54,901 Không sử dụng đất liên tục 237/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 UBND xã Tân Ninh
14 Trang trại lợn Công ty CP đầu tư Phát triển nông nghiệp xanh Hà Trung Hà Tiến, Hà Trung 3440/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 75,005 Không sử dụng đất liên tục 244/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 UBND xã Hà Tiến
15 Xây dựng khu chế biến thủy sản Công ty TNHH Cao Đăng Hoằng Đông, Hoằng Hóa Số 3584/QĐ-CT ngày 19/10/2002 0,977 Không sử dụng đất liên tục 296/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 UBND xã Hoằng Đông
16 Nhà máy xử lý rác thải thành chất đốt công nghiệp và dân dụng Công ty TNHH môi trường đô thị Việt Thắng Nga Văn, Nga Lĩnh, Nga Sơn 4750/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 22,247 Chậm tiến độ QĐ 3099 ngày 23/8/2017 UBND huyện Nga Sơn
17 Trung tâm thương mại Phú Thái Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái Đông Hương, TPTH 1358/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 37,035 Không sử dụng đất liên tục QĐ 772 ngày 01/3/2018 Chấm dứt hiệu lực QĐ thuê đất, đất chưa GPMB
18 Trường trung học phổ thông dân lập Thiệu Hóa Công ty CP ĐTTM Bắc Hà CN – Thanh Hóa Thiệu Khánh, TPTH 3585/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 32,942 Chậm tiến độ đầu tư QĐ 3065 ngày 14/8/2018 Trung tâm Phát triển quỹ đất
19 Xưởng sản xuất kinh doanh gia công cơ khí Công ty TNHH sản xuất VLXD Cơ khí Thanh Xuân Bắc Sơn, Bỉm Sơn 2185/QĐ-UBND ngày 09/7/2004 1,364 Chậm tiến độ đầu tư QĐ 3306 ngày 31/8/2018 Trung tâm Phát triển quỹ đất
20 Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung Công ty TNHH Tạo Phú Yên Phú, Yên Định 1907/QĐ-UBND ngày 07/6/2013 6,000 Chậm tiến độ đầu tư QĐ 2921 ngày 02/8/2018 Trung tâm Phát triển quỹ đất
21 Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Kiều Lê Cty CP Xây dựng Kiều Lê Quang Trung, Bỉm Sơn 699/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 71,095 Chậm tiến độ đầu tư QĐ 4572 ngày 16/11/2018 Trung tâm Phát triển quỹ đất
22 Trung tâm dịch vụ thương mại Công ty CP Công nghệ dịch vụ thương mại ANA Hà Tiến, huyện Hà Trung 228/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 1,200 Chậm tiến độ đầu tư QĐ 3042 ngày 02/8/2018 UBND xã Hà Tiến
23 Nhà máy sản xuất Ferocrom các bon cao Công ty cổ phần Ferocrom Việt Nam Tân Khang
Nông Cống
2906/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 67,742 Không sử dụng đất liên tục 5133/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 Trung tâm Phát triển quỹ đất
24 Sản xuất gạch ngói Công ty cổ phần Hancorp 2 ĐôngVăn, Đông Sơn 1033/QĐ-UBND ngày 02/4/2004 2,644 Không thực hiện nghĩa vụ tài chính 1291/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 Trung tâm Phát triển quỹ đất
Tổng 797,113

 

CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC UBND TỈNH CHO GIA HẠN, CHO TIẾP TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN
(Từ 01/7/2014 đến 30/9/2019)

TT Tên dự án giao đất, thuê đất Chủ đầu tư Địa điểm Quyết định giao đất, cho thuê đất
(Số, ngày QĐ)
Diện tích (m2) Nội dung vi phạm Chỉ đạo của UBND tỉnh
1 Xây dựng Trung tâm đa chức năng Ngân hàng TM CP Công thương VN- CN Sầm Sơn Bắc Sơn, Sầm Sơn Số 4651/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 7,603 Chậm tiến độ đầu tư VB 1912 ngày 23/02/2018 cho gia hạn, khởi công trước 30/9/2018
2 Khách sạn Skyvie Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại COTALAND Bắc Sơn, Sầm Sơn 1220/QĐ-UBND ngày 5/6/2008 4,261 Chậm tiến độ đầu tư VB 15980 ngày 29/12/2017 và VB 7633 ngày 02/7/2018 cho gia hạn. C.ty điều chỉnh MB, quy mô DA
3 Trung tâm thương mại Ngân hàng Công thương Thanh Hóa – Chi nhánh Bỉm Sơn Ngọc Trạo,  Bỉm Sơn Số 1162/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 3,460 Chậm tiến độ đầu tư VB 1652 ngày 09/02/2018 cho gia hạn. Tỉnh có VB cho chuyển nhượng DA
4 Nhà máy liên hợp chế biến gỗ xuất khẩu rừng bền vững Toàn Cầu Công ty CP ĐT&PT kinh tế rừng bền vững Toàn Cầu Trung Hạ, Quan Sơn Số 2706/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 30,000 Không sử dụng đất liên tục QĐ 4792 ngày 3/12/2018 cho gia hạn 24 tháng
5 Khu du lịch sinh thái và ẩm thực Công ty Thương mại và Du lịch Thiên Long Cẩm Lương,  Cẩm Thủy Số 3161/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 17,350 Chậm tiến độ đầu tư VB 312 ngày 09/01/2018 cho tiếp tục đầu tư
6 Trung tâm thương mại và Công viên văn hóa Bến Sung Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển dự án Hà Nội Bến Sung, Như Thanh Số 2953/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 9,459 Chậm tiến độ đầu tư VB 13649 ngày 30/10/2018 cho tiếp tục đầu tư, hoàn thành 18 tháng
7 Kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn Công ty cổ phần Thảo Trung Quảng Hưng – TPTH Số 2308/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 5,944 Chậm tiến độ đầu tư VB 11415/UBND-NN ngày 19/9/2018 cho gia hạn
8 Sản xuất nhựa và gia công cơ khí Công ty CP Nhựa bao bì Trung Hiếu Lam Sơn, Bỉm Sơn 1006/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 7,700 Chậm tiến độ đầu tư VB 9888 ngày 17/8/2018 cho gia hạn
9 Showroom trưng bày giới thiệu sản phẩm ô tô Công ty cổ phần Mai linh Đông Đô Quảng Tân – Quảng Xương 3672/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 9,750 Không sử dụng đất liên tục QĐ 3784 ngày 3/10/2018 cho gia hạn
10 kinh doanh khách sạn, TMTH và dịch vụ bảo hành ô tô, xe máy Công ty CP Thương mại vận tải Tân Hoàng Minh Đông Vệ, TPThanh Hóa Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 1,736 Chậm tiến độ đầu tư CV 14288/UBND-NN ngày 13/11/2018 cho gia hạn
11 SX vật liệu nung trang trí liên hợp giai đoạn 3 Công ty CP SX&TM Lam Sơn Lam Sơn, TX Bỉm Sơn 2229/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 29,887 Chậm tiến độ đầu tư QĐ 1922 ngày 22/5/2019 cho gia hạn
12 Dạy nghề và SXKD hàng thủ công mỹ nghệ cho trẻ mồ côi, người khuyết tật Hợp tác xã Công nghiệp Phú Thắng Thị trấn Hậu Lộc, Hậu Lộc 2701/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 9,87 Chậm tiến độ đầu tư QĐ 4309 ngày 21/10/2019 cho gia hạn
13 Xưởng chế biến thủy sản Xuất khẩu Công ty CP Intimex Việt Nam Hoằng Trường, Hoằng Hóa 1539/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 10,351 Chậm tiến độ đầu tư QĐ 1944 ngày 24/5/2018 cho gia hạn
14 Xây dựng Bệnh viện đa khoa Lam Sơn Công ty CP Môi trường 27/7 Thọ Xương, huyện Thọ Xuân 3528/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 41,975 Chậm tiến độ đầu tư QĐ 5245 ngày 25/12/2018 cho gia hạn
15 Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Thanh Hóa. Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Nguyễn Kim KĐT Nam TP.Thanh Hóa 1400/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 22,598 Không sử dụng đất liên tục QĐ 5324 ngày 28/12/2018 cho gia hạn
16 Xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Công ty TNHH CBLS &XNK Thành Công Quảng Thành, TPTH 1900/QĐ-UBND ngày 16/6/2004 6,525 Chậm tiến độ đầu tư QĐ 2084 ngày 03/6/2019 cho gia hạn
17 Trường trung học dân lập kỹ thuật Visco Công ty cổ phần VNJ Quảng Thành, TPTH 2193/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 125,928 Chậm tiến độ đầu tư VB 10930 ngày 22/8/2019 cho gia hạn
18 Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Môi trường Yên Định Định Long, Yên Định 4051/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 3,928 Chậm tiến độ đầu tư QĐ 3394 ngày 26/8/2019 cho gia hạn
19 Khu dịch vụ Nông nghiệp và Môi trường HTX Dịch vụ Nông nghiệp và môi trường Hoằng Hóa Hoằng Lộc, Hoằng Hóa 4349/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 7,515 Chậm tiến độ đầu tư VB 13362 ngày 24/10/2019 cho giãn tiến độ
355,837

 

CÁC DỰ ÁN VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ĐANG XỬ LÝ
(Từ 01/7/2014 đến 30/9/2019)

TT Tên dự án giao đất, thuê đất Chủ đầu tư Địa điểm Quyết định giao đất, cho thuê đất Diện tích (m2) Nội dung vi phạm Kết quả xem xét, giải quyết
1 Nhà máy xi măng Công ty CP xi măng Thanh Sơn Thuý Sơn,  Ngọc Lặc 2927/QĐ-UBND ngày 31/8/2009 357,800 Chậm tiến độ đầu tư TTCP cho giãn tiến độ sang sau 2015. Đã được gia hạn, thuộc trường hợp thu hồi. Sở TNMT đã kiểm tra, kiến nghị thu hồi đất
2 Làm bãi chứa cát và vật liệu xây dựng Công ty TNHH Đức Cường Hà Lâm, huyện Hà Trung 289/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 18,756 Chậm tiến độ đầu tư UBND tỉnh đang xem xét hủy quyết định cho thuê đất do chưa GPMB
3 Xưởng sản xuất may công nghiệp Công ty TNHH May công nghiệp Xây dựng công trình Hoàng Long Văn Lộc, Hậu Lộc 944/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 0,900 Chậm tiến độ đầu tư UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn, xử lý chậm nộp tiền thuê đất
4 Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật LICOGI Công ty cổ phần Licogi 16 Trúc Lâm –
Tĩnh Gia
269/QĐ-BQLKKTNS ngày 23/10/2012 75,664 Chậm tiến độ đầu tư UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn
5 Trung tâm DVTM, văn hóa Công ty cổ phần Phát Hành sách Thanh Hóa Điện Biên, TP Thanh Hóa 3861/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 1,734 Chậm tiến độ đầu tư UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn
6 Xưởng sản xuất hương đen Công ty TNHH Nam Thịnh Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa 4410/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 3,157 Chậm tiến độ đầu tư UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn
7 Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Bắc Giang Công ty TNHH Bắc Giang Phú Sơn – TX Bỉm Sơn 349/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 9,074 Chậm tiến độ đầu tư UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn
8 Tổ hợp khách sạn, nhà hàng Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi TT Ngọc Lặc – Ngọc Lặc 847/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 8,998 Chậm tiến độ đầu tư UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn
Tổng 476,083

 

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.