Dịch vụ

DVL Group

Tháng Tám 7

DVL Law tư vấn cho các Doanh nghiệp thông tin liên quan tới Luật Bất động sản và xây dựng  

Xem thêm

Tư vấn Luật

DVL Group

Tháng Tám 7

Với mục tiêu xây dựng một hãng luật chuyên nghiệp tại Việt Nam nhằm bảo vệ tối đa lợi ích cho các khách hàng là các nhà đầu tư trong và ngoài nước; các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ thông qua việc cung cấp những dịch vụ pháp lý […]

Xem thêm

Giám đốc Tài chính – CFO

DVL Group

Tháng Tư 24

     

Xem thêm

Giám đốc Kinh doanh – CCO

DVL Group

Tháng Tư 24

     

Xem thêm

Khởi sự Doanh nghiệp

DVL Group

Tháng Tư 24

       

Xem thêm

Cung cấp Thông tin đấu thầu

DVL Group

Tháng Tư 24

Hệ thống tra cứu thông tin đấu thầu với bộ lọc thông minh, nhiều tiện ích, tính năng giúp việc tìm kiếm thông tin dễ dàng tiện lợi… Thông tin chi tiết(click tại ảnh) Liên hệ: – Trụ sở Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ […]

Xem thêm

Ôn thi CCHN Đấu thầu Online

DVL Group

Tháng Tư 24

Giải pháp ôn thi CCHNĐT qua hệ thống E-Leaarning. Học viên chủ động thời gian tham gia các bài giảng dưới dạng video, tự kiểm tra kiến thức… Thông tin chi tiết(click tại ảnh) LIÊN HỆ: – Trụ sở Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ […]

Xem thêm

Tư vấn Lựa chọn Nhà thầu

DVL Group

Tháng Tư 24

Hiện nay khung pháp lý về lựa chọn nhà đầu tư đã góp phần hoàn thiện cơ chế thu hút vốn đầu tư tư nhân; tăng cường công khai minh bạch; làm rõ các hình thức lựa chọn nhà đầu tư; đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu; ưu đãi cho nhà đầu tư đề […]

Xem thêm

Tư vấn Lựa chọn Nhà Đầu tư

DVL Group

Tháng Tư 24

Hiện nay khung pháp lý về lựa chọn nhà đầu tư đã góp phần hoàn thiện cơ chế thu hút vốn đầu tư tư nhân; tăng cường công khai minh bạch; làm rõ các hình thức lựa chọn nhà đầu tư; đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu; ưu đãi cho nhà đầu tư đề […]

Xem thêm

© 2019 DVL Group all rights reserved.