Dịch vụ đào tạo

Khai Giảng Khóa Huấn Luyện Chuyển Đổi Số – Đổi Mới Sáng Tạo Cho Doanh Nghiệp

DVL Group

Tháng Bảy 13

Khai Giảng Khóa Huấn Luyện Chuyển Đổi Số – Đổi Mới Sáng Tạo Cho Doanh Nghiệp

Xem thêm

Đấu thầu qua mạng

DVL Group

Tháng Mười Hai 26

Đấu thầu qua mạng & phổ biến thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Xem thêm

Nghiệp vụ Đấu thầu thuốc

DVL Group

Tháng Mười Hai 26

Đào tạo đấu thầu theo TT BYT

Xem thêm

Khởi sự doanh nghiệp

DVL Group

Tháng Mười Hai 26

Kinh Doanh Thực Chiến 4.0 trong Hoạt Động Doanh Nghiệp

Xem thêm

Phổ biến Thông tư 08, thực hành ĐTQM

DVL Group

Tháng Tư 24

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng, phổ biến thông tư 08 và thực hành đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.    

Xem thêm

Khoá tập huấn Luật đấu thầu

DVL Group

Tháng Tư 24

Học viện DVL EDU phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh tổ chức Khoá tập huấn Luật đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo luật đấu thầu; Luật đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.    

Xem thêm

Khởi sự Doanh nghiệp

DVL Group

Tháng Tư 24

       

Xem thêm

© 2019 DVL Group all rights reserved.