Dịch vụ Luật sư - Tư vấn Luật

Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Nhà ở – Luật Kinh doanh bất động sản

DVL Group

Tháng Tư 29

VNREA tổ chức Hội nghị Góp ý sửa đổi Luật Nhà ở – Luật Kinh doanh bất động sản, để phát triển nhà ở và thị trường bất động sản Nhằm đóng góp một cách chủ động, thiết thực vào việc phát triển thị trường nhà ở, thị trường bất động sản, chiều ngày 28/4, VNREA tổ chức Hội […]

Xem thêm

DVL Group

Tháng Tám 7

DVL Law tư vấn cho các Doanh nghiệp thông tin liên quan tới Luật Bất động sản và xây dựng  

Xem thêm

Tư vấn Luật

DVL Group

Tháng Tám 7

Với mục tiêu xây dựng một hãng luật chuyên nghiệp tại Việt Nam nhằm bảo vệ tối đa lợi ích cho các khách hàng là các nhà đầu tư trong và ngoài nước; các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ thông qua việc cung cấp những dịch vụ pháp lý […]

Xem thêm

© 2019 DVL Group all rights reserved.