Tin tức

Đối tượng bắt buộc có chứng chỉ hành nghề đấu thầu

DVL Group

Tháng Một 20

3 nhóm đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề ;

Theo quy định tại Luật Đấu thầu (Điều 16 Khoản 2) và Thông tu 04/2019/TT- BKH quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu (Điều 11), các cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc: lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án (BQLDA) chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Những đối tượng cụ thể đó là:

Một là, cá nhân thuộc BQLDA chuyên nghiệp: là các BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc các BQLDA được thành lập để thực hiện công tác QLDA chuyên nghiệp; cá nhân chuyên trách làm công tác QLDA, không mang tính kiêm nhiệm thuộc các BQLDA được thành lập để làm nhiều dự án cùng lúc hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác.

Hai là, cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu (làm nghề tư vấn đấu thầu), vi dụ: như công ty davilaw.

Ba là, cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách (cơ quan, tổ chức thành lập ra đơn vị mua sắm tập trung để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức mình và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục);

Hiện taị Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã cung cấp lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu năm 2020 như sau:

Theo Ông Nguyễn Hồng Chung – giảng viên đấu thầu – Viện đào tạo và phát triển quản lý DVL EDU kết quả các kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu vừa qua thì tỷ lệ đạt chiếm 60 – 70 %, Nếu các thí sinh không ôn tập sẽ không đủ kiến thức và khả năng làm bài với cơ cấu đề thi như vậy.

Để tạo điều kiện cho các cá nhân có nhu cầu ôn thi sát hạch chứng chỉ năm 2020 Viện đào tạo và phát triển quản lý DVL EDU, đơn vị đào tạo đấu thầu chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đào tạo ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu với kinh nghiệm và uy tín của DVL EDU hầu hết các thí sinh đạt tỷ lệ đỗ từ 80 – 90 %. Các dịch vụ ôn thi chứng chỉ hành nghề do DVL EDU cung cấp gồm:

1. Tổ chức khoá đào tạo ôn thi tập trung: thời lượng 03 ngày;

2. Cung cấp tài liệu ôn thi cho các cá nhân không có nhu cầu đi học ôn;

3. Cấp cấp khoá ôn thi chứng chỉ hành nghề trực tuyến kèm tài liệu.

Mọi cá nhân có nhu cầu xin liên hệ:

* Điện thoại: 024.62756666; 0982 345858; 0967121111; Fax: 024.62750943 

* Email: edu@dvlgroup.vn.

* Website: http://www.dvledu.vn; http://www.dvlgroup.vn

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.