Dự án

Dự án Khu dân cư Vùng 1, Tổ dân phố Hải Tân, Phường Phổ Quang, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

DVL Group

Tháng Tư 13

Công ty Đấu giá hợp danh DVL thuộc hệ sinh thái DVL Ventures được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ lựa chọn là đơn vị tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư Vùng 1, tổ dân phố Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ theo chấp thuận chủ trương đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 04/04/2022 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND thị xã Đức Phổ phê duyệt tại Quyết định số 5775/QĐ-UBND ngày 11/12/2019, Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 23/06/2022 theo quy định.

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng khu dân cư văn minh hiện đại, đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đáp ứng như cầu nhà ở, đất ở của người dân, góp phần cải thiện môi trường đô thị hiện đại, phục vụ phát triển du lịch và tạo cảnh quan kiến trúc đẹp cho khu vực; tạp nguồn thu cho ngân sách.

Quy mô dự án:

Đầu tư khu dân cư với diện tích là 60.282,6m2.

Trong đó:

– Đất ở với diện tích là 24.737,1m2, trong đó:

+ Đất xây dựng nhà ở thương mại là 4.970,3m2, với 44 căn nhà ở nằm trên trục đường chính.

+ Đất ở liên kế là 19.766,8m2, với 167 lô đất.

– Đất công trình công cộng, dịch vụ là 4.378,3m2.

– Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội là 31.167,2m2.

Đối với đất công trình cộng công, dịch vụ và công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: Sau khi dự án được hoàn thành, Nhà đầu tư bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Tổng vốn đầu tư của dự án: 165 tỷ đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).

Giá khởi điểm được phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi là : 107.542.933.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh bảy tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm ba mươi ba nghìn).

Tại cuộc đầu giá ngày 31/03/2023, dưới sự giám sát của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cùng các Sở, ban ngành có liên quan, dưới sự điều hành của Đấu giá viên Nguyễn Văn Mạnh – Đấu giá viên của Công ty Đấu giá hợp danh DVL, các đơn vị tham gia đấu giá đã tiến hành trả giá theo trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật.

Phòng Truyền thông – DVL Ventures

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.