DVL Group

Khai giảng Khoá học Chứng chỉ Môi giới, Định giá, Quản lý sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội

DVL Group

Tháng Ba 8

Viện đào tạo và Phát triển Quản lý DVL EDU trân trọng gửi thông tin khai giảng Khoá học Môi giới, Định giá, Quản lý sàn giao dịch bất động sản thường xuyên hàng tháng như sau: 1. Căn cứ để tổ chức Khoá học: – Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số […]

Xem thêm

Sứ mệnh DVL Group

DVL Group

Tháng Tư 24

Xây dựng thành công chuỗi dịch vụ tư vấn, đào tạo, truyền thông, kết nối kinh doanh, chia sẽ cơ hội đồng hành cùng các tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Xem thêm

Giới thiệu chung

DVL Group

Tháng Tư 24

DVL Group phấn đấu trở thành nhà cung cấp chuỗi dịch vụ tư vấn và giải pháp công nghệ hàng đầu Việt nam cho các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và đồng hành cùng sự phát triển của Doanh nghiệp Việt Nam

Xem thêm

Giá trị cốt lõi DVL Group

DVL Group

Tháng Tư 24

DVL group phải xác định giữ chữ tín ở vị trí hàng đầu là chìa khoá của thành công

Xem thêm

Văn hóa DVL Group

DVL Group

Tháng Tư 24

Xây dựng văn hoá DVL Group có bản sắc riêng: tin tưởng, tôn trọng, chữ tín, trách nhiệm, cởi mở và trung thực.

Xem thêm

Quá trình phát triển DVL Group

DVL Group

Tháng Tư 24

DVL Group chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004 theo Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0101541580 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 10/09/2004. Gần 20 năm hoạt động, DVL Group đã trở thành địa chỉ tin cậy uy tín cho các cơ quan Nhà nước từ […]

Xem thêm

© 2019 DVL Group all rights reserved.