Tin tức

Góp ý nội dung về công thức tính M3 trong dự thảo thông tư thay thế TT 06/2020/TT-BKH

DVL Group

Tháng Sáu 10

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020) trong đó bao gồm các nội dung sửa đổi Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư).
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất được đăng tải tại cổng thông tin điện tử của Bộ KH & ĐT lấy ý kiến các Bộ ngành và địa phương, các nhà đầu tư và các chuyên gia
————
Công ty Cổ phần Sở hữu Trí tuệ Davilaw
Hotline: 096.712.1111
Đ/c: 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.