Tin tức

Khóa học nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

DVL Group

Tháng Tư 5

Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý – DVL EDU là đơn vị đào tạo uy tín được Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư công nhận là

cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu từ năm 2007 đến nay. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp đào tạo các

khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản, Đấu thầu chuyên sâu, Đấu thầu qua mạng với các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan, Doanh nghiệp

trong cả nước.

  • Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ – CP của Chính phủ.
  • Căn cứ thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/1/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu, thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu.
  • Căn cứ, Điều 11 Thông tư số 04/2019/TT-BKH ngày 25/1/2019 (hiệu lực 11/3/2019), cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc các tổ chức, đơn vị sau đây là đối tượng bắt buộc phải có Chứng chi hành nghề đấu thầu.
  • Căn cứ Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Lớp đấu thầu qua mạng viện thiết kế tàu quân sự

  • Theo đó, Thông tư 11 quy định lộ trình đấu thầu qua mạng giai đoạn 2022 – 2025. Nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đấu thầu đáp ứng được các nhu cầu nêu trên;
  • Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý – DVL EDU phối hợp cùng Công ty cổ phần hỗ trợ Đấu thầu qua mạng Quốc Gia đã tổ chức nhiều khoá “Khoá đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu Cơ bản”, “Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng” “ Đấu thầu chuyên sâu” dành cho bên mời thầu, nhà thầu cho các Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập và các nhà thầu trong nhiều năm qua.
  • Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý – DVL EDU thông báo mở các khóa đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu trực tuyến tháng 4/2022 với những thông tin cụ thể như sau:

Xem thêm :

Khóa học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản  

Khai giảng lớp Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng tại Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông II  

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.