Tin tức

Lai Châu khai giảng khoá tập huấn nghiệp vụ theo Luật đầu tư công số 39/QH14/2019

DVL Group

Tháng Năm 23

           Ngày 23/5/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lai Châu, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu, phối hợp với Viện đào tạo và phát triển quản lý DVL EDU tổ chức khai giảng khoá tập huấn nghiệp vụ theo Luật đầu tư công số 39/QH14/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ_CP của Chính phủ.

Khoá tập huấn cho 70 học viên là các cán bộ làm công tác quản lý đầu tư công thuộc các Phòng Tài chính – Kế hoạch của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, các UBND các huyện và các ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trong toàn tỉnh.

Hình ảnh khai giảng khóa tập huấn nghiệp vụ Đầu tư công

       Nội dung khoá học, được giảng viên Luật sư Nguyễn Hồng Chung – chuyên gia chính sách đầu tư tập trung phân tích về những sửa đổi bổ sung của Luật đâu tư 2019 so với Luật đầu tư công 2014, đặc biệt là định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công. Theo đó, quy định 2 loại vốn đầu tư công, bao gồm vốn ngân sách nhà nước; và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. Đây là một thay đổi rất quan trọng, dẫn tới thay đổi các quy trình, trình tự, thủ tục về dự án và kế hoạch đầu tư công, giúp đơn giản hóa quy trình, không còn phân biệt giữa các loại nguồn vốn của ngân sách nhà nước.

Hình ảnh Giảng viên – Luật sư Nguyễn Hồng Chung đang giảng dạy tại khóa học

          Tiếp theo là các sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện về trình tự, thủ tục, phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công.Trong đó, đáng chú ý nhất là phân cấp triệt để quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đưa vấn đề này trở thành một nội dung của thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, và do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thẩm định (trừ chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ) trên cơ sở tổng số vốn kế hoạch trung hạn của đơn vị mình được cấp có thẩm quyền phân bổ.

          Phần thứ 2, giảng viên tập trung trình bày các quy trình lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công, quy trình lập thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Đặc biệt là việc là đẩy mạnh ứng dụng công thông tin trong quản lý đầu tư công nhằm góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công gắn với tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư công, sử dụng nguồn vốn đầu tư công thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và tiến tới Chính phủ số, góp phần tích cực vào việc chống thất thoát, lãng phí

Khoá tập huấn diễn ra trong thời gian 01 ngày, kết thúc khoá học ban tổ chức sẽ đánh giá tổng kết và trao chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn cho các học viên đã tham dự chương trình

 

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.