Dịch vụ đào tạo

Khoá tập huấn Luật đấu thầu

DVL Group

Tháng Tư 24

Học viện DVL EDU phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh tổ chức Khoá tập huấn Luật đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo luật đấu thầu; Luật đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

 

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.