Luật & Đấu thầu

Ngô Thị Thu

DVL Group

Tháng Ba 30

Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình, Đại Học Kiến trúc Hà Nội (2018);
Kỹ sư Quản lý xây dựng đô thị, Đại Học Kiến trúc Hà Nội (2015);
Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
> 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn khảo sát, lập đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn.

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.