Đào tạo & Công nghệ

Nguyễn Hồng Chung

DVL Group

Tháng Tư 24

– Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Là thạc sĩ, chuyên gia với 15 năm kinh nghiệm:
– Tư vấn và giảng dạy chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư công, mua sắm công, đấu thầu, đấu giá, quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, PPP…
– Tham gia giảng dạy gần 200 khoá học về đấu thầu trong cả nước.
– Chuyên gia tư vấn về xử lý tình

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.