Luật & Đấu thầu

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

DVL Group

Tháng Ba 30

Kỹ sư quản lý đô thị – Đại học Kiến trúc Hà Nội

5 năm kinh nghiệm Tư vấn thầu (lập HSMT+đánh giá HSDT)

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.