Quản lý & ISO

Nguyễn Thị Thơ

DVL Group

Tháng Tư 24

Là chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm về các lĩnh vực Kinh doanh, truyền thông & marketing, các lĩnh vực Pháp lý,..

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.