BOD

Phạm Thị Thanh Mai

DVL Group

Tháng Tư 24

– Là chuyên gia với 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực:
– Tư vấn tài chính, kế toán, quản trị dự án,..

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.