Đào tạo & Công nghệ

Phạm Vũ Hiệp

DVL Group

Tháng Tư 24

– Chuyên gia tư vấn giải pháp về tái cấu trúc doanh nghiệp: Công nghệ – Kinh doanh – Quản trị..

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.