DVL Group

Quá trình phát triển DVL Group

DVL Group

Tháng Tư 24

DVL Group chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004 theo Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0101541580 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 10/09/2004.
Gần 20 năm hoạt động, DVL Group đã trở thành địa chỉ tin cậy uy tín cho các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và cộng đồng. Với việc cung cấp chuỗi dịch vụ từ đào tạo đến tư vấn góp phần đóng vai trò thúc đẩy trong việc phát triển bền vững của tổ chức và mang lại
giá trị cho cộng đồng.
Đến nay, DVL Group đã hợp tác với 100 ++ chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, 56 nhân sự chuyên môn, 3 văn phòng đại diện và hình thành hệ sinh thái gồm các đơn vị trực thuộc và các Công ty liên kết: DVL EDU, DVL ISO, DVL BIB, DVL LAW, DVL MEDIA, DVL E-VOUCHER, DVL AUCTION, DVL E & C, DVL SOUTH

 

 

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.