Đào tạo & Công nghệ

Tạ Thủy

DVL Group

Tháng Tư 24

CEO của tập đoàn SBCorp – Hàng đầu về tái cấu trúc doanh nghiệp: Tuyển dụng, Đào tạo chuẩn hóa kỹ năng, Truyền thông, Marketing, Công nghệ cấu trúc nền, Ecommerce, Elearning, Fintech, Social Business,..

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.