Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu cho Nhà thầu

DVL Group

Tháng Tư 24

Nâng cao khả năng trúng thầu của các Nhà thầu bằng việc tư vấn, hỗ trợ Nhà thầu xây dựng HSDT hợp lệ, đáp ứng yêu cầu của HSMT…

 

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.