Tin tức

Thông báo kết quả kỳ thi sát hạch kiến thức cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản kỳ II/2020 tại Hà Nội

DVL Group

Tháng Ba 18

– Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

– Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

– Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản, hướng dẫn việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

– Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-SXD ngày 03 tháng 06 năm 2020 về việc ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản đợt II/2020.

Ngày 27 tháng 12 năm 2020, Viện Đào tạo & Phát triển Quản lý Davilaw đã tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản cho 432 thí sinh tại Hà Nội. Viện Đào tạo & Phát triển Quản lý Davilaw xin thông báo kết quả kỳ thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản đợt II/2020 như sau: (Danh sách kèm theo).

– Tổng số thí sinh đạt kết quả: 157 thí sinh

– Tổng số thí sinh không đạt kết quả thi: 253 thí sinh

– Tổng số thí sinh bỏ thi: 22 thí sinh

Viện Đào tạo & Phát triển Quản lý Davilaw sẽ lập kế hoạch tổ chức thi lại cho các thí sinh có kết quả thi không đạt yêu cầu theo quy định.

– Thời gian tổ chức thi lại ngày: 02/04/2021

– Địa điểm tổ chức thi: Trường Đại học Bách khoa – Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kết quả kỳ thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản đợt II/2020 như sau: (Danh sách kèm theo).

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.