Tin tức

DVL Auction – Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 63 lô đất tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung

DVL Group

Tháng Tư 1

Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hóa tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 63 lô đất để sử dụng vào mục đích đất ở tại xã Yến Sơn, huyện Hà Trung.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: (chi tiết trong Thông báo đấu giá ban hành).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/4/2022 đến ngày 19/4/2022 (trong giờ hành chính của ngày

làm việc) tại: Trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh DVL – Chi nhánh Thanh Hóa và UBND xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 phút ngày 19/4/2022 đến ngày 17h00 phút

21/4/2022 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào 08 giờ 30 phút ngày 22/4/2022, tại: Hội trường UBND huyện Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh

Thanh Hóa.

DVL Auction

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.