Luật & Đấu thầu

Trần Thị Quý

DVL Group

Tháng Ba 30

Thạc sĩ Kinh tế Đầu tư, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2017)
Cử nhân Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2011)
Cử nhân Luật, Trường đại học Luật Hà Nội (2019)
Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (2018)
6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa, 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn mua sắm hàng hóa, lựa chọn nhà thầu lĩnh vực mua sắm hàng hóa, lựa chọn nhà đầu tư.

 

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.