Quản lý & ISO

Triệu Thị Thắm

DVL Group

Tháng Tư 24

Chuyên gia tư vấn đào tạo với 9 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tổ chức, triển khai thực hiện chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp; các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.